bilgimar.com

   CSS NEDİR?

  CSS bir kısaltmadır. "Cascading Style Sheets" kelimesinin baş harflerinden oluşur. Dilimizdeki anlamı: Basamaklı Stil Sayfası.

  Stiller, bir HTML elementinin nasıl görüneceğini belirleme olanağı sağlar.

  Stiller HTML 5.0'da bir problemi çözmemizi sağlar. Siteyi görselleştirme!

  HTML dosyamızın daha anlaşılır olmasını sağlar. Stillerimiz tek bir dosyada toplanır ve kolaylıkla okunur - değiştirilir.

  Stil dosyalarımızın uzantısı *.css dir. CSS Dosyası birçok stil barındırabilir.

   Bir CSS Koduna Bakış

  Bir CSS kodu iki temel bileşenden oluşur. Biri element ve stilleri birbirinden ayıran bir seçim. Diğeri ise bir ya da daha fazla özelliği bildirdiğimiz ifade bölümü.

  Seçim genel olarak stilini belirleyeceğimiz HTML elementidir, h1, a, body, p gibi.

  İfadeler ise sürekli olarak özellik: değer; şeklinde { ve } işaretleri arasında sıralanırlar.

   CSS Örneği

p { color: red; text-align: center; }

  Yukarıda tek satırda belirttiğimiz kodları istersek aşağıdaki şekilde de yazabiliriz. Daha anlaşılır olacaktır:

p
{
color: red;
text-align: center;
}

   CSS'de Açıklama Kullanmak

  Her programlama dilinde ve HTML'de de olduğu gibi bazen kullanıcıların görmeyeceği ancak bizim için referans olacak açıklamalar yazmak gerekebilir. Bu durum için CSS de /* açıklama */ kullanılmaktadır: